Fysiotherapie bij herstel na coronavirus

Een verminderd uithoudingsvermogen, een andere ademhaling dan normaal, benauwdheid of een spierkrachtafname: de lichamelijke conditie kan fors achteruitgegaan zijn na corona. Onze fysiotherapeut Koos de Ruiter heeft zich gespecialiseerd in revalidatie na corona.

Revalidatie na wel of niet een ziekenhuisopname
Naast lichamelijke klachten zijn er mogelijk psychische gevolgen, zoals spanning of stress, met name na een IC-opname. Maar ook als iemand niet in het ziekenhuis opgenomen is geweest, kan begeleiding door een fysiotherapeut wenselijk zijn. Koos de Ruiter brengt samen met u de klachten en beperkingen in kaart en stelt een behandelplan op. We bekijken ook welke andere disciplines mogelijk in te schakelen. Hierbij kunt u denken aan een ergotherapeut of diëtist. Hebt u last van klachten na corona? Neem dan contact op met Van de Kamp & Lolkema of mail Koos de Ruiter rechtstreeks.