Kinderfysiotherapie in Putten en omgeving

Kinderfysiotherapie in Putten en omgeving

Kinderfysiotherapie neemt een belangrijke plaats in binnen de praktijk voor fysiotherapie Van de Kamp & Lolkema. In Putten zijn wij de enige geregistreerde kinderfysiotherapiepraktijk. Kinderfysiotherapie is gericht op de (motorische) ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. De kinderfysiotherapeuten bij Van de Kamp & Lokema hebben een master opleiding kinderfysiotherapie genoten en hebben daarnaast een uitgebreide aanvullende opleiding in sensorische informatie verwerking gevolgd. Sensorische of sensomotorische informatie verwerking wil zeggen dat waarnemingen via de zintuigen leiden tot goed gecoördineerd bewegen.

 

Wanneer kinderfysiotherapie?

Kinderen groeien en ontwikkelen zich continu, door beweging en door spel. Bij sommige kinderen kan daarin iets mis gaan. Dat kan komen door aandoeningen aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat. Ook een tekort aan motorische ervaring kan ertoe leiden dat de ontwikkeling niet goed verloopt. Om vertragingen of afwijkingen in de ontwikkeling te voorkomen of om bij te sturen, kan kinderfysiotherapie nodig zijn.

 

Kinderfysiotherapie is een specialisme

De kinderfysiotherapeut heeft specifieke kennis van de (motorische) ontwikkeling bij kinderen en jongeren, afwijkingen kunnen daarom snel onderkend worden. Eventueel kan de kinderfysiotherapeut doorverwijzen naar andere specialisten wanneer dit noodzakelijk is. Hij of zij heeft bij de masteropleiding kinderfysiotherapie ook kennis opgedaan van de manier waarop kinderen motorisch leren en daarom kan de kinderfysiotherapeut daar met speciale oefeningen en behandelingen op inspelen.

 

Kinderfysiotherapie bij Van de Kamp & Lolkema

  • Gespecialiseerd in de behandeling van baby’s met het KISS syndroom;
  • Ervaring met en kennis van afwijkingen in de sensomotorische integratie;
  • Samenwerking met andere zorgspecialisten als kinderarts, consultatiebureau of logopedist;
  • Kind en ouder(s) staan centraal.
  • Zeer ruim geoutilleerde oefenmogelijkheden, speciaal voor kinderen.

 

Kinderfysiotherapie bij baby’s

Kinderfysiotherapie is bij baby’s zinvol als er bijvoorbeeld sprake is van een motorische ontwikkelingsachterstand, bij te vroeg geboren kinderen, bij baby’s met een voorkeurshouding die een goede motorische ontwikkeling in de weg kan staan, huilbaby’s met bijvoorbeeld het KISS syndroom en de zogenaamde ‘billenschuivers’ (kinderen die zich al schuivend op hun billen voortbewegen in plaats van te kruipen). Bij kinderen met aangeboren afwijkingen of syndromen is aanvang van kinderfysiotherapie al op jonge leeftijd aan te raden.

 

Huilbaby’s

Fysiotherapie van de Kamp & Lolkema biedt specialistische kinderfysiotherapie i.c.m. manuele therapie bij kinderen met voorkeurshouding en/of extreem huilen. Er zou sprake kunnen zijn van een verstoorde symmetrie, een scheefstand van de hoge nekwervels. Dit kan bijvoorbeeld zijn ontstaan door een zware bevalling of een verkeerde voorkeurshouding van de baby. Door middel van specialistisch manueel therapeutisch onderzoek kunnen wij er snel achter komen of uw kind dit probleem heeft en dit snel en verantwoord proberen op te lossen.

 

Kinderfysiotherapie bij peuters en kleuters

Bij peuters en kleuters met motorische ontwikkelingsproblemen, bewegingsangst, een afwijkend looppatroon (tenenlopen), een te lage of hoge spierspanning, orthopedische afwijkingen en aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden, kan kinderfysiotherapie met veel succes worden ingezet.

 

Kinderfysiotherapie bij oudere kinderen (tot 18 jaar)

Kinderfysiotherapie wordt bij oudere kinderen ingezet als er sprake is van een motorische ontwikkelingsachterstand, bij sensorische informatie verwerkings problemen, bij schrijfproblemen van motorische aard, houdingsproblemen, ademhalingsproblematiek (bijv. astma of cystic fibrosis) of bij sportblessures.

 

Wanneer is kinderfysiotherapie geschikt?