Tarieven

Van de Kamp & Lolkema staat voor kwaliteitszorg. Dat ervaren niet alleen onze klanten, maar ook specialisten en verzekeraars. Vergoeding van fysiotherapie valt binnen de aanvullende verzekering.

Verzekerde zorg

Met alle grote zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de prijs en de kwaliteit van onze zorg. Voor alle verzekerden gelden de in het contract bepaalde tarieven. Deze zijn te vinden in de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering.


Niet verzekerde zorg

https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/fysiotherapeut/fysiotherapiepraktijk-van-de-kamp-lolkema

Standaardtarievenlijst 2019

Kosten voor bezoek
Zitting € 36,00
Zitting fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling € 51,00
Zitting fysiotherapie inclusief toeslag inrichting € 43,50
Zitting manuele therapie € 46,00
Zitting manuele therapie inclusief toeslag uitbehandeling € 61,00
Zitting manuele therapie inclusief toeslag inrichting € 53,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 65,00
Zitting manuele lymfdrainage in de praktijk € 52,00
Zitting manuele lymfdrainage inclusief toeslag uitbehandeling € 67,00
Zitting manuele lymfdrainage inclusief toeslag inrichting € 59,50
Niet nagekomen afspraak, mits korter dan 24 uur afgezegd. € 28,00
Toeslag uitbehandeling € 15,00
Toeslag behandeling inrichting € 7,50
Groepstherapie 4 personen € 27,00
Groepstherapie 5-10 personen € 21,00
Verband – en hulpmiddelen Aanvraag
Eenvoudig, korte rapporten € 38,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 72,00
Zitting psychosomatischetherapie € 52,00
Intake en onderzoek na screening € 57,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 55,00
Telefonische zitting € 14,50
Zitting kinderfysiotherapie € 52,00
Zitting kinderfysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling € 67,00
Zitting bekkentherapie € 52,00
Zitting bekkentherapie incl. toeslag uitbehandeling € 67,00
Zitting bekkentherapie incl. toeslag inrichting € 59,50
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 37,00
Instructie/overleg ouders € 37,00