Parkinson en fysiotherapie

Trillen, trager wordende bewegingen, stijfheid van ledematen, evenwichtsproblemen en moeite met praten zijn voorbeelden van symptomen die gepaard kunnen gaan met de hersenziekte Parkinson. Begeleiding bij Van de Kamp & Lolkema helpt bij het verminderen van de beperkingen en de beweeglijkheid te onderhouden.

Wat gebeurt er bij Parkinson?
Parkinson is een ziekte waarbij een kleine groep cellen in de hersenen beschadigt en afsterft. Het gaat hierbij om de cellen die de stof dopamine produceren. Dopamine is nodig om bewegingen soepel te laten verlopen. Wie aan Parkinson lijdt, kan uiteenlopende  klachten ervaren. Voor geen enkele patiënt is het beeld van symptomen hetzelfde.

Symptomen die gepaard kunnen gaan met Parkinson

  • Trillen (tremoren).
  • Trager worden van bewegingen (bradykinesie), moeite met starten van bewegingen (akinesie) en ontbreken van automatische bewegingen (hypokinese).
  • Houdings- en evenwichtsproblemen.
  • Stijfheid van armen en benen (rigiditeit).
  • ‘Bevriezen’ van de voeten (‘freezing’).
  • Moeite met praten en trager denken.
  • Verminderde reuk.
  • Stemmingswisselingen.

Behandeling
Behandeling of begeleiding bij ons heeft als doel dat patiënten zo lang mogelijk mobiel blijven en zelfstandig kunnen functioneren. Wij zijn aangesloten bij het ParkinsonNetwerk. Dit is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson of parkinsonisme. Bij Van de Kamp & Lolkema bieden fysiotherapeuten Maaike Hoekstra en Sebastiaan Folbert deze behandeling.

Hebt u vragen of wilt u een afspraak maken voor een behandeling? Neem dan contact met ons op.