Wanneer kiest u voor kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie richt zich op de behandeling van kinderen van 0 tot 18 jaar oud. Redenen om een kinderfysiotherapeut van Van de Kamp & Lolkema te raadplegen zijn bijvoorbeeld:

  • Als uw baby een voorkeurshouding en eventueel een afgeplat hoofdje heeft.
  • Als uw kind onhandig/houterig beweegt of regelmatig valt/struikelt.
  • Als uw kind moeite heeft met het aanleren van complexe vaardigheden zoals zwemmen en fietsen.
  • Als uw baby een huilbaby is.
  • Als de volgende ontwikkelingsmijlpaal uitblijft (gaan zitten, gaan staan, lopen).
  • Als uw kind niet kan meekomen met sporten of de gymles.
  • Als uw kind moeite heeft met knippen of met mes en vork eten.
  • Als uw kind moeite heeft met leren schrijven: een slordig handschrift, pijn in de hand, een laag schrijftempo, de pen wordt krampachtig vastgehouden.

 

De kinderfysiotherapie wordt aangepast aan de ontwikkelingsfase van uw kind. Plezier in bewegen staat voorop, daarom wordt gebruik gemaakt van materiaal en spel dat past bij de leeftijd van het kind. Om een kind zo goed mogelijk te helpen, betrekt de kinderfysiotherapeut de ouders/verzorgers nauw bij de behandeling. Hierdoor krijgen zij inzicht in de problematiek van het kind en mogelijkheden om het kind te begeleiden in het dagelijks functioneren. Ook als er meer aan de hand is dan een motorisch ontwikkelingsprobleem, zoals een aangeboren afwijking of syndroom, kan de kinderfysiotherapeut ondersteuning bieden om de ontwikkeling van uw kind optimaal te laten verlopen.

Bij twijfel over een mogelijk ontwikkelingsprobleem adviseren wij om contact met ons op te nemen: hoe eerder in de ontwikkeling een probleem wordt gesignaleerd, des te beter kan dit behandeld worden en kunnen mogelijke gevolgen als gepest worden en een negatief zelfbeeld ontwikkelen behandeld of voorkomen worden.

Verwijzing voor kinderfysiotherapie door de huisarts is niet noodzakelijk. De eerste achttien behandelingen voor kinderfysiotherapie worden vanuit de basisverzekering geheel vergoed.

Neem nu contact op voor kinderfysiotherapie.