Valt u ook wel eens? Doe het valpreventieprogramma!

Bang om te bewegen

Die vervelende scheve stoeptegels, natte bladeren in het bos, net iets te gehaast de trap af. Zowel binnen- als buitenhuis zijn er veel situaties waarbij u lelijk kunt vallen en verwondingen kunt oplopen.

Jaarlijks vallen ongeveer één miljoen mensen van 65 jaar en ouder. Zo’n val heeft nogal eens vervelende gevolgen. Per jaar belanden 50.000 mensen met een botbreuk op een spoedeisende hulp, omdat ze gevallen zijn. Daarnaast worden veel mensen na een val banger om te bewegen. Ze gaan activiteiten vermijden, waardoor hun conditie verslechtert. Daarom biedt gezondheidscentrum Da Costa een advies en begeleiding aan om vallen te voorkomen, onder andere met een programma Vallen Verleden Tijd.

 

Effectief

Het Vallen Verleden Tijd programma is voor gezonde ouderen het enige valpreventieprogramma in Nederland waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat het ook echt goed werkt. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal valincidenten ongeveer de helft vermindert en hierdoor ziekenhuisopnames worden voorkomen. Daarnaast geven deelnemers aan na het programma meer zelfvertrouwen te hebben en minder bang te zijn om te vallen. Ook kunnen ze mogelijke gevaren beter herkennen en hier beter mee omgaan.

 

Het Vallen Verleden Tijd programma

Tijdens tien bijeenkomsten leert u situaties in het dagelijks leven te herkennen door o.a. te oefenen op een hindernisbaan met obstakels, zoals ongelijke tegels op het trottoir. Middels de verschillende spelvormen tijdens de cursus leert u veilig bewegen. Daarnaast verkleint u de kans op letsel bij een val door de valtraining. De cursus wordt stapsgewijs opgebouwd zodat u geen risico loopt. Om deel te nemen aan deze cursus heeft u geen verwijzing van uw huisarts nodig. De cursus vindt één keer per week plaats.

Vooraf loop- en balanstesten

Voor en na het programma heeft u individueel nog een afspraak bij de begeleidende fysiotherapeut om enkele loop- en balanstesten te doen. Met deze testen kan de fysiotherapeut vaststellen welk effect het oefenprogramma voor u persoonlijk heeft.

 

In het najaar wordt er over dit thema weer een nieuwe informatieavond georganiseerd. Voor meer informatie kunt u nu alvast terecht bij onze collega Han van ’t Ende.