Covid-19 herstelzorg

Covid-19 herstelzorg

U heeft zich aangemeld om te starten met fysiotherapie nadat u corona heeft gehad. Of misschien denkt u er nog over na om te starten. Op deze manier hopen we u alvast te informeren, om zo meer duidelijkheid te geven over wat het traject in kan houden voor u, hoe dit werkt met vergoeding en wat u hierbij moet regelen.

Waarom herstelzorg?
Nadat u corona heeft gehad, kan u problemen merken op verschillende vlakken.
– Fysiek: denk aan vermoeidheid, kortademigheid, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn
– Cognitief: denk aan veranderingen in geheugen, concentratie of prikkelverwerking.
– Emotioneel: denk aan sneller reageren met huilen of boosheid, een korter lontje hebben.

Deze lijst is uiteraard niet volledig, onze ervaring leert dat klachten heel divers zijn.
Uiteraard betekent dit ook niet dat u op al deze vlakken beperkingen moet ervaren.

Juist omdat het op veel verschillende vlakken problemen kan geven, vraagt dit om een multidisciplinaire aanpak.
Dit betekent dat we ook andere hulpverleners erbij betrekken, waarbij iedere specialist op zijn eigen vakgebied kijkt wat er nodig is om de juiste voorwaarden voor herstel te creëren.
Denk niet alleen aan fysiotherapie, maar ook aan een diëtist, ergotherapeut, psycholoog of logopedist.
Ook hierbij hoeft u niet op ieder vlak problemen te ervaren, het is altijd maatwerk.
Onze ervaring leert dat we vaak samenwerken met de ergo en diëtist.
Hieronder volgt daarom wat korte informatie over wat deze disciplines bij Covid-19 herstelzorg doen.

Wie doet wat?
Fysio
Denk hierbij niet alleen aan trainen van uw conditie en spieren, maar juist ook aan training van uw ademhaling.
We hebben speciale apparatuur om uw inademingskracht te meten, de ademhalingstechniek zichtbaar te maken, en dit waar nodig te oefenen. Ook is er aandacht voor ontspanning, begeleiding in opbouw en educatie.
Ergo
Vaak zie je dat patiënten over hun grenzen blijven gaan. De ergo helpt mensen met praktische adviezen binnen hun energiegrenzen te blijven functioneren en op te bouwen. Vaak is werkhervatting een groot probleem. De ergo helpt mensen begeleiden (kan in samenwerking met de Arbo arts) om hun werk weer op te bouwen.
Diëtist
Optimale voeding en beweging is noodzakelijk voor herstel. De diëtist stelt een persoonlijk (energie- en) eiwit verrijkt dieet op basis van berekende energie- en eiwitbehoefte. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele andere voedingsadviezen en -voorkeuren.

Wat is er nodig?
Om herstelzorg te activeren heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts.
Daarnaast moet deze zorg binnen 4 maanden na uw officiële besmetting starten.
Iedere discipline heeft u verwijzing nodig, en per discipline krijgt u het volgende:
– Fysio: maximaal 50 behandelingen
– Ergo: 8 uur
– Diëtist: 7 uur
Aandachtspunten hierbij zijn de volgende:
> Dit is maximaal 6 maanden geldig, en start voor alle disciplines vanaf het moment dat de eerste discipline start.
> Al deze herstelzorg komt uit uw basisverzekering en kan dus rekeningen geven via uw eigen risico.