Sebastiaan Folbert

Fysio-manueeltherapeut en dry needling specialist

Ik heb een heel afwisselend beroep waarin ik dagelijks met plezier werk. Van revalideren bij een totale knie tot klachten aan de schouder. Klachten kunnen het dagelijks leven sterk beïnvloeden, Het geeft veel voldoening om mensen daarbij te helpen deze klachten te verminderen. De interactie met de mens spreekt me hierin erg in aan. Wat mij dan vooral motiveert zijn mensen die actief in hun eigen herstelproces staan. Je hebt als cliënt zelf groot aandeel in het herstel, hierin bied ik als fysio- manueel therapeut de helpende hand.

Sebastiaan is fysiotherapeut, manueel therapeut en dry needling specialist.

"Mensen die actief in hun eigen herstelproces staan, dat motiveert mij!"