Samenwerking Eerstelijnszorg Da Costa

Fysiotherapiepraktijk Van de Kamp & Lolkema maakt deel uit van het samenwerkingsverband Stichting Da Costa. Dit samenwerkingsverband bestaat uit vijf kernpartners: drie huisartsenpraktijken, een fysiotheraphiepraktijk en een psychologenpraktijk.

Het doel is samen betere en meer op elkaar afgestemde zorg en diensten te bieden. Het samenwerkingsverband ontwikkelt ook een nieuw gezondheidscentrum dat eind 2016 gerealiseerd moet zijn. Dit houdt in dat wij naast de praktijk op de Garderenseweg ons ook vestigen in het nieuwe gezondheidscentrum Da Costa. Het gezondheidscentrum zal plaats bieden aan de vijf kernpartners. Daarnaast vestigen zich diverse praktijken uit de zorgbranche in het gebouw. Zoals podotherapie, logopedie, een diëtist, thuiszorg, buurtzorg, kraamzorg, een apotheek en een dependance van Ziekenhuis Sint Jansdal.

Bij Da Costa worden ook gezamenlijke producten aangeboden, waaronder de zorgprogramma’s. Een zorgprogramma is een samenhangend aanbod voor mensen met een bepaalde aandoening. In een zorgprogramma werken verschillende zorgverleners van gezondheidscentrum Da Costa samen, ieder vanuit zijn/haar eigen deskundigheid. Met elkaar hebben ze een gemeenschappelijke werk­wijze afgesproken. In Gezondheidscentrum Da Costa werken mensen die speciaal zijn opgeleid om u in een zorgprogramma te begeleiden. Samen met u bepalen ze welke zorg aansluit op uw persoonlijke situatie.

Gezondheidscentrum Da Costa biedt de volgende zorgprogramma’s:

Voor mensen met een chronische aandoening of een risico daarop:

  • Zorgprogramma Astma/COPD
  • Zorgprogramma Diabetes mellitus
  • Zorgprogramma Hart en vaatziekten

Voor mensen met psychische klachten:

  • Zorgprogramma Angst en Depressie  

Voor ouderen:

  • Zorgprogramma Ouderen

                                                                                                                                      

Kijk voor meer informatie op: www.dacostazorg.nl.